norm muayene

Periyodik Kontrol Yapan Firmalar

İşletmelerde kullanılan araçların her türlü kaldırma işlemi yapan ekipmanların, basınçlı olan sistemlerin, işçi sağlığı ve güvenliği açısından düzenli olarak belirli zamanlarda kontrol yapılması yasalar gereği sorunludur. Kontroller iş güvenliği tüzüğüne uygun yapılmalıdır. Periyodik kontrol yapan firmalar kalite belgelerine sahip olup, muayene için gerekli yetkilere sahiptir. Yetki belgesine sahip olan firmalardan istediğiniz firma seçimini yaparak kolaylıkla hizmet alabilirsiniz.

iş güvenliği için çalışan ekipmanların, sağlık ve güvenlik bakımından belirli şartlara bağlı olarak kontrollerinin yapılması kontrol anlamına gelmektedir. Bunun için Türkak Akreditasyonu bulunan kuruluşlar standartlar dahilinde kontroller yapmaktadırlar. Bu kontroller sırasında varsa uygunsuzluklar belirlenerek eksiklerin en hızlı şekilde tamamlanması, mal ve can güvenliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Belirlenen eksikler giderildiği taktirde, tekrardan Periyodik kontrol yapan firmalar ek kontrol yaparak tüm ekipmanı yeniden gözden geçirir.

Periyodik Kontrol Firmaları Arasında 10 Yıllık Tecrübe

Norm Periyodik kontrol süreleri ilgili yönetmelik gereği belirlenmektedir. Kontroller imalatçı firma tarafından belirlenen zamanlar dahilinde yapılmalıdır. İmalatçı firma tarafından belirlenen bir süre bulunmadığında ise bu süre çalışılan iş ortamı koşulları, kullanım oranı gibi faktörler göz önünde bulundurularak kontrol süreleri belirlenir. Periyodik kontrol süreleri yönetmelikte belirtilmemiş ise bu sürenin bir yılı aşmamasına özen gösterilmelidir.

Kontrol Neden Yaptırılmalıdır

Muayene iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bulunan tüm iş yerleri için geçerlidir. İş verenler kullanılan ekipmanların işçi sağlığı ve güvenliği bakımından zarar vermeyecek şekilde tutulmasına özen göstermek zorundadır. Bunun için ise düzenli olarak bu ekipmanların bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu bakımlar iş kazalarının önüne geçilmesi, güvenli ortam oluşturulması ve iş verimliliğini artırmak için önemlidir. Ayrıca bu bakımlar sayesinde ekipmanların ömrünü de uzatmak mümkün olmaktadır. Düzenli yapılan kontrol büyük oranda fayda sağlamaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği bakımından son derece önemlidir. Periyodik kontrol yapan firmalar da bu kasamda gerekli donanıma sahip olmalıdır.

Kontrol Kapsamına Giren Ekipmanlar

Periyodik kontrol yapan firmalar bir iş yerinde kullanılan, yapılan iş sonucu işçi sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek niteliklere sahip olan tüm ekipmanlar periyodik kapsamına girmektedir. Bun ekipmanlar arasında genel olarak Elektrik panoları, Elektrik ile çalışan tüm sistemler, Çeşitli iş tezgahları, Tesisatlar, Basınçlı kaplar gibi ekipmanlardır. İşçi sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olan bu ekipmanlar düzenli olarak belirlenen zamanlar içerisinde bakıma alınmalıdır. En önemlisi ile bu bakımların ve kontrollerin yetkili ve uzman kişiler tarafından yapılmasıdır. Kontrol sonrası eksik tespit edilmesi halinde kısa sürede bu eksikliklerin giderilmesi ve tekrar test edilmesi gerekmektedir. Teknik Muayene iş güvenliği için oldukça önemlidir.

Kontrol Yapılmaması Durumunda Yaşanabilecekler

Yönetmelik gereğinde büyük önem yapışan periyodik mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bu kontrollerin yapılmaması gibi durumlarda iş veren için büyük kayıplar yaşanabilmektedir. Sürekli iş verimliliğini artırmak ve daha sağlıklı bir ortamda işçilerini çalıştırmak için iş veren tüm ekipmanlarının kontrol muayenelerini uzaman kişilere ve kuruluşlara belirli süreler halinde yaptırması gerekmektedir. Tüm sektör için en önemli konu işçi sağlığı ve güvenliğidir ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kontrollerin yapılmadığı ekipmanlar her zaman tehdit oluşturacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Yorum katmak ister misiniz?
Fikriniz Bizim İçin Önemli!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir