Teknik MuayeneTeknik Muayene

İş sağlığı ve güvenliği açısından hayati öneme sahip olan teknik muayene, yasal çerçeveler içinde, tarafsız ve güvenilir biçimde firmaların uzman personeli tarafından, ilgili kurumlar tarafından verilen yetki belgesi kapsamında yapılır. Firmalar aynı zamanda bağımsız bir uygunluk değerlendirme şirketidir ve akreditasyon sertifikaları, Teknik Muayene ISO 9001 sertifikası ve iş hijyeni ölçüm test ve analizi yetki belgeleri bulundururlar.

Teknik Muayene Nedir?

Bir ekipman veya araç ve cihazın çalışmasının düzgünlüğünün ve yerine getirmesi gereken işlevlerini yapıp yapmadığının kontrolüne teknik muayene deniyor. Bu ölçüm ve kontrollere fenni veya periyodik muayene olarak da ad veriliyor. bu muayeneler, çalışan ve hareket eden tüm cihazlar ile bunların çalıştığı ortam ve çalıştıran personeli de kapsar.

Muayeneler Ne Zaman Hangi Periyotlar İle Yapılmalıdır?

Ekipmanların muayeneleri , devletin bu konuda yayınlamış olduğu yönetmeliklerde belirtilen süreler içinde yapılmalıdır. Sektöre yeni giren veya yönetmelikte adı geçmeyen ekipmanların muayene periyotları ise imalatçı firmalar tarafından belirlenir ve cihaz veya aracın teknik tarifnamesinde belirtilir. Örnek olarak; basınçlı kapların periyodik kontrol süresi yönetmelikte bir yılı aşmayacak şekilde yapılır ibaresi ile sınırlandırılmıştır. Eğer bu süreler imalatçı firma tarafından belirtilmemiş ise, bu ekipmanların kullanım sıklığı, kullanım süresi ve kullanıldığı ortam gibi koşullar hesaplanarak, risk analizi de dahil edilerek, muayene periyotları belirlenir.

Risk analizi yapılırken; iş ekipmanının çalışma ortamı, iş ekipmanının yaşı, bakım faaliyetinin durumu, atmosferik koşullar, büyük revizyon veya kaza geçirip geçirmediği, çalışma saati, operatörlerin eğitimi ve daha önceden yapılan periyodik muayene sonuçları hesap edilmelidir. Genel kural olarak ise, muayenelerin aralığının bir yılı aşmaması gerekmektedir. Bu süre, kullanım sıklığından dolayı daha da kısalabilir.

Nelere Dikkat Edilmelidir?

Periyodik muayeneler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların başlıcaları şöyle sıralanabilir: 30 dereceden daha sıcak ortamlarda yapılmamalı, çalışılan bölge çok iyi aydınlatılmış olmalı, muayene yapan personel kendi uzmanlığı dışındaki konulara müdahale etmemeli, yüksek yerlerde yapılan kontroller için mutlaka emniyet kemeri kullanılmalı, tehlikenin fazla olduğu yerlerde mutlaka ekipmanı bilen sorumlu şahıslar eşliğinde çalışılmalı, yük kaldırma testlerinde mutlaka emniyet şeridi çekilmeli, yangın söndürme cihazları gibi gerekli emniyet tedbirleri alınmalı ve bunların en önemlisi olarak da ekipmanların kendi teknik özelliklerine uygun olarak test ve ölçümler yapılmalıdır. Test ve kontrolleri yapan personel kendi kontrol formlarının yanında cihazların ve ekipmanların teknik özelliklerini gösteren katalogları da mutlaka yanlarında bulundurmalı, tenakuza düşüldüğünde kataloglar esas alınmalıdır.

Teknik Muayene Hizmetlerimiz

Firmaların hizmetleri arasında; kaldırma iletme makinelerinin periyodik kontrolleri (vinç, kule vinç, mobil vinç, caraskal, araç kaldırma lifti, sütunlu çalışma platformu, inşaat ve servis asansörü, forklift ve taşıma amaçlı imal edilmiş sistemler gibi), basınçlı kapların periyodik kontrol ve muayeneleri (buhar, sıcak su, kızgın yağ ve kızgın su kazanları, hava ve her cins genleşme tankları, boyler kazanları ile hidroforlar ve bunlara ait sistemler, her türlü gazın depolandığı tanklar, kara tankeri ve emniyet ventili ile bağlantıları), tahribatsız muayeneler (görsel, sıvı penetrant, manyetik parçacık ve ultrasonik muayene ile akustik emisyon kontrolleri), baca ve gaz yakan cihaz kontrolleri (baca kontrolleri ve yakıcı cihaz yerleşim uygunluğu), havalandırma tesisatlarının kontrolleri (davlumbaz sistemlerinin ve lokal egzoz havalandırması kontrolleri, konfor havalandırması, duman testi ve hava hızı testi), yangın tesisatlarının kontrolleri (sulu, gazlı ve köpüklü yangın sistemlerinin kontrolü, yangın pompası performans testleri, yangın algılama sistemlerinin kontrolleri ve yangın merdiveni ve kaçış yolu basınçlandırma sistemleri), elektriksel ölçüm ve kontroller (topraklama tesisi, elektrik tesisatı ve paratoner kontrolü ve ölçümü, yalıtım direnci ölçümü, elektrik panosu kontrolü, termal kamera incelemesi, enerji analizi ve harmonik ölçümler, kaçak akım rolesi kontrolü, kompanzasyon sistemi ve panosu kontrolü, katodik koruma, zemin yalıtkanlık direnci ve kaçak akım ölçümleri), iş makinelerinin periyodik kontrolleri (çekici dozer, yükleyici, kazıcı yükleyici, ekskavatör, damperli kamyon, skreyper, greyder, fore kazık, sondaj makinesi, silindir, kompresör ve jeneratör), depolama tankları sızdırmazlık kontrolleri, akustik emisyon kontrolleri (depolama tankları, boru hatları, basınçlı kaplar ve gerilim altındaki yapılar), tezgahlar periyodik kontrolleri (CNC işleme, torna, freze ve planya tezgahları, presler, erozyon, matkap, taşlama, ölçme ve kontrol tezgahları, kaynak makineleri, borwerk, saç ve ağaç işleme makine ve tezgahları, dişli taşlama ve dişli açmalar) ve iş sağlığı ölçümleri (işçi sağlığı ve iş güvenliği, ortam havasında bulunan ağır metal ve toz ile titreşim ve gürültü ölçümü, radyasyon dozu, VOC, Ksilen ve amonyak ölçümleri, oda partikül sayımı ve oksijen ile karbonmonoksit oranlarının ölçümü gibi) ile laboratuvar ölçümleri (baca gazı analizleri ve katı numunelerde asbest tayini), asansör ve yürüyen merdiven kontrol hizmetleri, eğitim hizmetleri (emniyetli vinç kullanımı, işaretçi ve sapancı eğitimi gibi) ve bilirkişilik, ekspertizlik ve gözetim hizmetleri (makine değerlemesi, kaldırma aparatlarının yük testi, can halatlarının incelemesi ve yük testi, depolama sistemleri ve raf analizi, lunapark makinelerinin kontrolleri ve imalat süreçlerinin gözetim kontrolleri).