KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLÜ

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ

Kaldırma ve İletme Aracı Nedir?

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren makinelere “Kaldırma ve İletme Aracı” denir.

Kaldırma Ekipmanları “kesikli taşıma işlemi” yapan araçlardır.

İletme Ekipmanları ise “sürekli taşıma işlemi” yapan araçlardır.

Kaldırma Araçlarının Sınıflandırılması

 1. Krikolar
 2. Caraskallar (Palangalar)
 3. Vinçler (Krenler)

1.Krikolar:Ağır bir yükün kaldırılmasını, otomobil ve benzeri taşıtların alt tarafında yapılacak çalışmalar için yerden yükseltilmesini sağlayan kaldırıcı aletlerdir.

2.Caraskal (Palanga): Halat/Zincir ve makaralardan oluşan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenektir.

3.Vinç (Kren): Malzemeleri ve yükleri kaldırmak, bunları başka bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarmak, yerlerini değiştirmek, yüklemek, boşaltmak gibi işler de kullanılan makinelere “Vinç” denir.

3.1 VİNÇ ÇEŞİTLERİ

 1. Hareket Kabiliyetine Göre Vinçler
 • Sabit Vinçler
 • Lastik Tekerli Vinç (Mobil Vinç)
 • Paletli Vinçler
 • Ray üstü (Köprü / Portal) Vinçler
 • Kule Vinçler
 1. Kaldırma Kabiliyetine Göre Vinçler
 • Hidrolik Vinçler
 1. Teleskobik Bom’lu Vinçler
 2. Kurtarıcılar
 • Halatlı Vinçler
 1. Fabrika Tipi Vinçler
 2. Caraskal
 • Gırgır Vinç
 1. Kumanda Sistemlerine Göre Vinçler
 • Mekanik Kumandalı Vinçler
 • Hidrolik Kumandalı Vinçler
 • Pnömatik Kumandalı Vinçler
 • Elektrik Kumandalı Vinçler

Kaldırma İndirme Sistemi Elemanları

 1. Tamburlar

Yükün kaldırılması için kullanılan, makaralar üzerine  tel halatın sarıldığı sistem elemanına TAMBUR denir.

 • Tamburda en az 2 tur halat olması gerekiyor. Diğer türlü yük mile değil, mili tutan pimlere biner buda tehlike oluşturur.

Tambur Çeşitleri:

 • Düz Tambur
 • Yivli Tambur
 • Dişli Tambur

Tambur Güvenlik Önlemleri:

 1. Tamburların yanları flanşlı olmalıdır.
 2. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
 3. Halat ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman tambur üzerinde en az 2 sarım halat kalmalıdır.
 4. Tambur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır.
 5. Elektrikle çalışan kaldırma araçlarında belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik olarak durduracak bir tertibat bulunmalıdır.
 6. Halatlar

Kaldırma araç ve makinelerinde kaldırma, bağlama (sapan) elemanı olarak çeşitli cins halatlar kullanılmaktadır.

 • Kendir Halat

Parçalı yüklerin sarılmasında kolaylık ve sürat sağladığından ve ucuz olmaları nedeniyle kullanılır.

Çelik halatlara nazaran yük kaldırma kabiliyetleri ve ömürleri daha azdır.

 • Çelik Halat

Çelik halatlar yük çekme, yük kaldırma gibi yüksek mukavemet gerektiren işlerde kullanılır.

Çelik Halat Güvenlik Önlemleri:

 1. Halat yapılan işe ve kaldırılacak yüke uygun olmalı
 2. Halat yağlaması uygun olmalı
 3. Halat güvenlik katsayısı en az 6 olmalı
 4. Halat uç bağlantıları uygun olmalı
 5. Halat eklemeleri uygun olmalı
 6. Halatta ezilme, gam, sepet ve ipliklenme olmamalı
 7. Hareketli Halatlarda, bir halat sarımından rastgele dağılmış 6 ve daha fazla kırık tel veya 1 kordonda 3 veya daha fazla kırık tel olmamalı
 8. Askı veya duran halatlarda 1 halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel olmamalı
 9. Bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel olmamalı
 10. Hareketli halatlarda, kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi olmamalı
 11. Halat çapında azalma;

19 mm’ye kadar çaplı halatlarda 1mm

22-28 mm arasında çaplı halatlarda 1,5 mm

32-38 mm arasında çaplı halatlarda 2 mm

Çaptaki azalma miktarı halatın hiçbir noktasında yukarıda belirtilen değerlerden fazla olmamalıdır.

 1. Zincirler

Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı (Gall) zincirler kullanılır.

 • Halkalı Zincirler
 • Levhalı (Gall) Zincir (Forkliftte kullanılan zincir)

Zincir Güvenlik Önlemleri:

 1. Zincirler kullanılacakları işin özelliklerine ve kaldıracakları yükün ağırlığına göre seçilirler.
 2. Zincir baklalarında ezilme, aşınma veya çatlak varsa zincir değiştirilmelidir.
 3. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
 4. Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır.
 5. Zincir baklalarındaki boyuna uzama %5’i geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
 6. Zincir baklaları hiçbir zaman cıvata/somun ile birbirlerine tutturulmamalıdır.
 7. Zincirlerin birbirine bağlanmasında özel olarak yapılmış zincir kilitleri, zincir ekleme baklası gibi bağlama elemanları kullanılmalıdır.
 8. Kullanılan zincirlerde güvenlik kat sayısı en az 5 olmalıdır.
 9. Zincirlerde düğüm, büküm, paslanma, ezilme, çatlak, korozyon, deformasyon ve tamir kaynağı bulunmamalıdır.
 10. Kancalar

Yükleri kaldırma ekipmanlarına bağlamak için kullanılan askı elemanına kanca denir.

Kanca Güvenlik Önlemleri:

 1. Kaldırma aracı kancalarının güvenlik katsayıları el ile çalıştırılanlardan en az 3
 2. Mekanik olarak çalıştırılanlardan en az 4
 3. Erişim maden, yakıcı, aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılanlarda en az 5 olmalıdır
 4. Kancalar kaldırılacak ağırlığa, ilgili standart ve normlara uygun olmalıdır (Tek kanca-DIN 15401, çift kanca-DIN15402, TS2340 vb.)
 5. Kanca ağız açıklığı %15’i geçmemelidir.
 6. Güvenlik mandalı bulunmalıdır
 7. Sapan

Kaldırılacak yük ile askı kancası arasında kullanılan bağlantı elemanlarına sapan denir.

Sapan Güvenlik Önlemleri:

 1. Yükün şekil ve niteliğine göre çok farklı tip ve şekillerde sapanlar mevcuttur
 2. Sapanlar kaldırılacak yüke uygun olarak seçilmelidir

Kaldırma İletme Ekipmanları Çeşitleri:

 • Gezer Köprülü Vinç
 • Portal Köprülü Vinç
 • Monoray Vinç
 • Kule Vinç
 • Mobil Vinç
 • Caraskal
 • Forklift
 • Transpalet
 • Sütunlu Çalışma Platformu
 • Asılı Erişim Donanımı
 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Halatlı Çektirme
 • Zincirli Çektirme

Kaldırma İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesi;

İşveren ’in çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtir.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz hükmü de yer almaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ve buna bağlı Resmi Gazete 28628 sayılı 25.04.2013 tarihinde yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin2.Bölüm İşverenlerin Yükümlülükleri Başlığı 7.Maddesinde;

(1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

 1. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ninEK-III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” başlığı 2.Maddesinde;

 1. Periyodik kontrole tabi işekipmanları

2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

2.2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

2.2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

2.2.4. (Ek:RG-24/4/2017-30047) İnsan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Kaldırma ve İletme Makinelerinin Periyodik Kontrol Süreleri ve Kontrol Kriterleri:

1.4. Madde; Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

2.1.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de belirtilmiştir.

(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)

EKİPMAN ADIKONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5)Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yürüyen merdiven ve yürüyen bantStandartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yapı İskeleleri(6),(7)Standartlarda süre belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5) Asansörler ile ilgili standartlar; 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamı haricinde kalan işyerlerinde dikkate alınır.

(6) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

(7) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

(8) (Ek:RG-24/4/2017-30047)  Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

 (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır.

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının (VİNÇ, FORKLİFT, CARASKAL vb.)Periyodik Kontrolü Öncesi Yapılacak Olan Hazırlıklar:

 • Vinç, kule vinç, mobil vinç, caraskal gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,25 -1,5 katı (statik yük testine yönelik) kadar test yükü ile uygun bağlama elemanları hazırlanmalıdır.
 • 2) Asansörlerin kapasitesinin 1-1,1 katı kadar test yükü hazırlanmalıdır.
 • 3) Forklift, lift, transpalet gibi cihazların kapasitesinin, eğer kapasiteye uygun yük yok ise maksimum işletme kapasitesinin 1-1,1 katı kadar uygun test yükü hazırlanmalıdır.

 

17 cevaplar
 1. Büşra Cesim
  Büşra Cesim says:

  Servis firmamızda bulunan liftlerin muayenesini yaptırmak istiyoruz.Bir önceki muayene firması sesli ikaz sisteminin zorunlu olduğunu belirtti.Sütunlu araç kaldırma liftlerinde sesli ikaz bulundurulması hakkında bir standart veya zorunluluk var mıdır ?

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Merhaba Büşra Hanım; Kaldırma ve İletme Makinaları Periyodik kontrol kapsamında yaptırmak istediğiniz liftlerin periyodik kontrolü ile ilgil;

   Araç kaldırma liftlerinin Sıkıştırma ve kesme noktaları, hareketli parçalar arasında veya hareketli ve sabit parçalar arasında, TS EN 1493 standardına belirtilen hesaplamalara uyularak yeterli mesafe bırakmak suretiyle emniyetli hale getirilmişse, sesli ikaz sistemine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu hesaplamalar, akredite edilmiş mühendisler tarafından yapılabilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu emniyet kuralları sağlanamamışsa, Kaldırma donanımın indirilmesi sırasında, tehlikeli konumdan 120 mm önceki bir mesafede, hareket otomatik olarak durduruluyorsa gerekli emniyet sistemi sağlanmış olacaktır. İşte bu aşamadan sonra liftin indirilmesine eşlik eden sesli ikaz sistemi standart tarafından zorunlu kılınmaktadır.

   Kaldırma ve İletme Makinaları Periyodik kontrol için; Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla
 2. Ayhan Uysal
  Ayhan Uysal says:

  Kağıthanede bulunan şantiyemizde 2 adet kule vincin muayenesini size yaptırdık. Başarılı bir çalışma oldu.

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Merhaba Ayhan Bey;Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolü kapsamında yapılan Kule Vinç Periyodik kontrolü hizmetimizi başarılı bulmanız bizleri mutlu etmiştir. Kule Vinç periyodik kontrolü şantiyelerin bel kemiğini oluşturan bir periyodik kontrol hizmetidir. Tehlikeli bir ekipman olduğu için periyodik kontrol ve muayenesi önem arz etmektedir. Alanında uzman makine mühendisleri tarafından hazırlanan kule vinç periyodik kontrol formu güncel standart ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.

   Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolü kapsamında yapılan Kule Vinç Periyodik kontrolü için; Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla
 3. Emre
  Emre says:

  Merhaba bizim firmamıza araç kaldırma lifleri için muayene gelmişti bir firma ve makaslı liftlerimizde 120 cm sonra sesli ikaz istediler bu zorunlumu veya hangi standartta geçiyor açıklıya bilirmisiniz acaba kolay gelsin iyi günler

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Merhaba Emre Bey; Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolü Kapsamında periyodik kontrolleri yapılan araç kaldırma liftlerinde; TS EN 1493 Taşıt Kaldırma Donanımları Standardının 5.17.3 maddesinin ilgili kısmı şöyledir “Kaldırma donanımın indirilmesi sırasında, tehlikeli konumdan 120 mm önceki bir mesafede, hareket otomatik olarak durduruluyorsa, ayakların korunması için ilgili kuralın da amacına ulaşılmış olur. Bundan sonra hareket, ilave bir indirme kumandasının çalıştırılması ile veya normal indirme kumandasının serbest bırakılması ve yeniden çalıştırılması ile yeniden başlatılabilir. Hareketin bu son kısmı, sesli bir ikaz eşliğinde yapılmalıdır. Her iki durumda da, durdurma tertibatını atlayarak kaldırma donanımının başlangıç konumuna kadar durmaksızın hareketi mümkün olmamalıdır.” denilmektedir. Dolayısıyla bizlerde yaptığımız periyodik kontrol ve periyodik muayenelerde bu maddeyi sorgulamaktayız.

   Kaldırma ve İletme Makinalarının periyodik kontrolü için;
   Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla
 4. Handan Esin
  Handan Esin says:

  Merhaba gırgır vinç periyodik muayenesini kac aylik periyotla yapiyor musunuz? Bu ekipmanin muayenesinde hangi yonetlelikleri baz aliyorsunuz. Konu ils ilgili bilgilendirmelerinizi beklemekteyim.

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Merhaba Handan Hanım; Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik kontrolü kapsamında teknik kontrolleri yapılan gırgır vinç periyodik kontrolleri İŞ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile ilgili standartlar kapsamında yapılmaktadır.

   Kaldırma ve İletme Makinalarının periyodik kontrolü için; Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla
 5. ALİ
  ALİ says:

  Sayın Yetkili merhaba,

  Forkliftte operatörün eğitim ve sürücü belgesi isteniyor. Transpalet Ve İstif Makinasındada isteniyor mu?

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Merhaba Ali Bey; kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolü kapsamında forklift periyodik kontrolü, transpalet periyodik kontrolü ile istif makinesi periyodik kontrolü kapsamında; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin; Çalışanların eğitimi başlıklı “MADDE 11 – (1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir.” denilmektedir.
   Dolayısıyla forklift, transplet ve istif makinesi kullanıcıların eğitim belgesinin olması gerekmektedir. Forklift kullanıcıları içinde ayrıca sürücü belgesinin olması gerekmektedir.

   Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrolü için; Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla
 6. Mesut
  Mesut says:

  Kaldirma ve iletme ekipmanlarimizi norm muayeneye yaptirdik gercekten uzman bir ekiple calistigimiza emin oldum tekrar tesekkurler

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Merhaba Mesut Bey; Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolü İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine Göre asgari olarak her yıl yapılması gereken periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri arasında yer almaktadır. Periyodik kontrolünü yaptığımız ekipmanlar gerçekten çok önemli ekipmanlar arasında yer almaktadır. Sizler gibi konunun önemine ve gerekliliklerine inan firmalara bu konuda hizmet vermek bizleride mutlu etmektedir. Yaptığımız işin ne kadar önemli ve riskli olduğunun farkındayız. Teknik periyodik muayene personelimizin sürekli kendilerini geliştirmesi konusunda gerekli hizmet içi eğitimleri vermekteyiz. Sizlerde bizleri diğer işletmelere periyodik kontrol ve periyodik muayene için önerirseniz çok mutlu olacağız.

   Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla
 7. Nuran Akin
  Nuran Akin says:

  Kolay gelsin, 2 tane gırgır vinç muayenesini yaptırmak istiyoruz. Bununla ilgili sorularım olacak. İlki gırgır vinç muayenesinin periyodu ne olmalıdır. Hangi sıklıkla muayene yaptirirsak güvenli olur. 2. Sorum gırgır vinç muayenesinde yük testi yapıliyor mu, eğer yapiliyorsa ne kadar yük olması gerekiyor ?

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Merhaba Nuran hanım, bizler firma olarak gırgır vinçlerin periyodik kontrol ve periyodik muayenesini 3 er aylık periyotlarla yapmaktayız. Kaldırma ve iletme makineleri grubunda yer alan gırgır vinç riskli bir ekipman olduğu için 3 er periyotlar hem sizin hemde çalışanlarınızın güvenliği için çok önemlidir.
   Kaldırma ve iletme makine gruplarında olduğu gibi gırgır vinç periyodik kontrol ve periyodik muayenesi yapılırken statik ve dinamik yük testleri yapılarak tarafınıza gırgır vinç periyodik kontrol ve periyodik muayene raporu verilmektedir.

   Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla
 8. yasin
  yasin says:

  İşletmemizin sahip olduğu kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırdık bu hizmet gerçekten başka firmada yok keşke daha önce çalışsaydık teşekkürler

  Cevapla
  • normmuayene
   normmuayene says:

   Yasin Bey merhaba bizler Norm Muayene olarak merkezimize iş kalitemizi koyduk. Bu konuda sizlerle sorumluluğu paylaştığımızın bilincinde olduğumuz için müşterilerimizin firmalarında en güncel standart ve ölçüm yöntemleri ile alanında uzman mühendis kadromuzla sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bizlerde sizin gibi kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik muayene ve kontrollerine hassas yaklaşan firmaya hizmet verme imkanı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Detaylı bilgi için 0 212 438 32 18 numaralı telefonu ararsanız sizlere yardımcı olmak isteriz. https://www.normmuayene.com.tr. “Periyodik kontrol ve periyodik muayene hizmetleri.”

   Cevapla

Cevapla

Yorum katmak ister misiniz?
Fikriniz Bizim İçin Önemli!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir