Vinç Periyodik KontrolVinç Periyodik Kontrol

Kaldırma makineleri arasında kabul edilen vinçlerin ihtiyaca göre oluşturulan çeşitli modellemeleri ve tiplemeleri vardır. Her biri kaldırma eylemini çeşitli ağırlıklara göre yapma eğilimi gösterirler. O yüzden kaldırma esnasında bir vinç için geçerli olan tüm materyallerin ve aksamların mutlaka doğru şekilde çalıştığından emin olunması gerekiyor. İşte tam olarak burada vinç periyodik kontrol sisteminin devreye girdiği görülür.

Buradaki temel prensip, vincin hiçbir insana ve mala zarar vermeden çalışabilmesini sağlamaktır. Aksi takdirde kaldırma sırasında hem vincin bulunduğu alan yerinden çıkabilir hem de taşınmaya konu olan malların düşmesi ya da patlaması sonucunda hayati tehlikelere neden olan durumlar görülebilir.

Genel Anlamda Vinçlerde Periyodik Kontroller Yapılırken Nereler İncelenir?

Çok bir genel tabir ile yapılan periyodik sisteme bakıldığında, bunun için bazı çalışmalar yapılır. Tabi işin uzmanı tarafından bir kontrolün yapılması, hem var olan sıkıntının giderilmesi hem de olası bir problemin önceden belirlenebilmesini sağlar. O nedenle vinç olgusuna mutlaka profesyonel bir çalışma yapılarak müdahalenin gerçekleştirilmesi gerekir.

Çelik Halat Sistemleri: Çelik halatlar vincin bel kemiğini oluşturan sistemdir. O yüzden bir pürüzün olması, zamana dayalı olarak aşınması ya da diğer problemlere karşı gereken kontrollerin ustalıkla gerçekleştirilmesi gerekir.

Vincin Kancası: Kanca taşımaya konu olan asıl işlevi gören alandır. Taşınacak olan şey ne ise onun doğrudan vincin ağırlık ve kaldırma mekanizmasında önemli bir görevi barındırır. O yüzden kancanın mutlaka vincin ağırlık merkezinde doğru şekilde olması ve bağlantısının kusursuz olması gerekmektedir.

Vince Ait Fren ve Durdurma Sistemi: Var olan frenler, kontrol mekanizması ve taşınacak olan malın güvenli bir şekilde vincin hareket kabiliyet alanına göre aktarımını sağlamada yararlı olur. Ayrıca frenlerin geçerli olan tüm aksamlarının en iyi şekilde kontrol edilmesi, vincin olası kontrolünü verir. Aynı zamanda otomatik olan durdurma sistemi de, istenilmeyen durumlara karşı güvenli bir koruma olanağını sağlar.

Vincin Türlerine Ait Olarak Yapılan Periyodik Kontroller

Temel olarak vinç türleri tek türlü değildir ve ağırlık kaldırma kapasitesi, bulunduğu konum ve kullanım işlevleri farklı modellerin oluşmasını sağlamıştır. O yüzden zamanı geldiğinde çok geciktirilmeden her birinin kontrolünün usta bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesi önemlidir. Buradaki en temel husus vinç periyodik kontrol yapılırken tüm eksikliklerin, arızaların, zamanla ciddi sorun oluşturan sıkıntıların giderilmesinin sağlanmasıdır. Böylece hem vincin ömrü uzayacak hem de kendisinden beklenen görevi en iyi şekilde yerine getirebilecektir.

Vinç türlerine bakıldığında; Köprü Vinç, Tavan Vinç, Monoray Vinç, Pergel Vinç, Kule Vinç Mobil ve Araç Üstü Vinç, yer alır. Bunlar temel vinç modelleridir ve her birine ait olan bakım modelleri farklı inceleme, kontrol, onarım, bakım, sorun giderme ve raporlama ekseninde verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmelidir.

Vinç Türlerine Göre Periyodik Kontrollerin İşleyişi

İyi bir vinç periyodik kontrol sağlanabilmesi için her bir vincin kullanım mantığını bilmek ve çalışma mekanizmasının işleyişini iyi bilmek gerekiyor. İşte o zaman olması gereken doğru ve profesyonel bir kontrol sağlanabilir. O yüzden işini yapan kişinin tüm teknik bilgilere sahip olması ve en ufak bir sorunu bile gözden kaçırmaması, işin hayati ve maddi boyutunu ortaya koymaktadır.

Köprü Vinç Özelliği ve Periyodik Kontrolü: Çeşitli fabrikalarda ya da tesis alanlarında bu köprü vinç kullanılmaktadır. Temel amacı kaldırma ya da bir başka noktaya bırakma olarak faaliyet verir. Yılda 1 kez periyodik bakımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca tek kirişli ya da iki ile daha fazla kiriş ile gezer köprü vinçleri olarak türleri vardır. Amaçları daha fazla alana hareket kabiliyeti oluşturabilmektir. Tek kirişli olanlar daha hafif yükler taşıyabilirken, kiriş sayısı fazla olanlar ağır olan yüklerin taşınmasına olana sağlar. Genelde iki ya da bunun üzerinde çıkan kirişler, 10 tonluk yük taşınmasında kullanılır.

Tavan Vinç Özelliği ve Periyodik Kontrolü: Yine üretim alanlarında söz konusu olan ya da fabrika-tesislerde geçerli olan vinçtir. Birbirine karşılıklı olarak iki ray üzerine kurulu olan kaldırma işlevine sahip görevi vardır. Yine yılda en az 1 kez periyodik kontrolün yapılması gerekir. Tavan vinçleri tek bir tip değildir. Normalde 7 farklı türleri bulunur. Endüstriyel, tek halatlı, proses, açık, tehlikeli alan ve özel vinç ile zincirli olarak bu türleri oluşmaktadır.

Pergel Vinç Özelliği ve Periyodik Kontrolü: Daire çizerek, önündeki alanlardaki yükleri kaldırma işlevine sahiptir. Temelde iki bölümden oluştular ve bunlar kolon modelinde olan pergel vinç ile duvara askı olabilen modellerdir. Mutlaka yılda 1 kez kontrollerinin yapılması gerekir.

Monoray Vinç Özelliği ve Periyodik Kontrolü: Doğrudan bir ray üzerine kurulu olan, ileri-geri hareket kabiliyeti olan vinçtir. Kontrolün yılda 1 kez yapılması, vincin en iyi şekilde kullanılması adına önemlidir.

Kule Vinç Özelliği ve Periyodik Kontrolü: Dairesellik bir bölgede çalışan ve genelde inşaat sektöründe tercih edilen bir vinçtir. Yılda en az 1 kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Mobil ve Araç Üstü Vinç Özelliği ve Periyodik Kontrolü: İnşaat alanları, çeşitli altyapılar ve üst yapılarda kullanılabilecek ve farklı alanlara götürülerek kullanılabilen hareket halindeki bir vinçtir. Yılda 1 kez periyodik kontrolünün yapılmasında yarar vardır.

Elbette tüm bunlar yapılırken, fabrika alanları ya da diğer kapalı ortamlarda çalışıldığında mutlaka havalandırma tesisatı periyodik kontrolü yapılmalıdır. İnsan sağlığına tehdit oluşmaması ve daha verimli bir ortam için havalandırma sistemlerinin periyodik kontrolleri de aksatılmamalıdır.